Podmínky užití – autorská práva

Vítejte na stránkách internetového magazínu pro ženy Christine.cz. Tato webová stránka vychází jako online periodikum a všem návštěvníkům je poskytována bezplatně, stejně jako pohyb po serveru a registrace. Prosíme dbejte na následující podmínky použití. Použitím této webové stránky dáváte svůj souhlas s následujícími pravidly.

Obsah

© CHRISTINE – všechna práva vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, podléhají všechny stránky na tomto serveru autorskému právu (copyright). Toto platí obzvlášť pro texty, obrazový materiál, fotografie, ilustrace, grafiky, design, soubory animace včetně jejich seřazení na webových stránkách.

Rozmnožování nebo použití takových stránek (nebo jejich částí) v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejňování (také na internetu) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu a povolení redakce. Dále mohou obrazové soubory, grafiky, textové a jiné soubory částečně nebo úplně podléhat autorskému právu vyhrazenému třetími stranami.

Všechny značky a označení zboží, uvedené v rámci nabídky na internetu nebo značky a označení zboží chráněné jinými osobami podléhají bez omezení pravidlům platného práva o ochranném označení zboží a práva na majetek příslušných registrovaných majitelů. Pouhé jmenování v naší nabídce na internetu neznamená, že registrovaná značka není chráněna právy jiných osob.

Licence

Z této webové stránky nebo jejího použití nevyplývá a nezajišťuje se žádná licence, a to ani explicitně, ani implicitně realizací nebo jiným způsoben, ani žádné právo k použití autorských práv, chráněných značek nebo jiného duševního vlastnictví, které jsou na této stránce obsaženy. Každé nezákonné použití těchto autorských práv, značek nebo jiného duševního vlastnictví se výslovně zakazuje.

Ručení ze strany redakce

Redakce serveru Christine.cz vypracovala a zkontrolovala podle nejlepšího vědomí a svědomí všechny informace, uvedené ve svém online magazínu. Přesto ale nepřebírá ručení za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu a časově neomezenou disponibilitu uvedených informací.

Bez nároku na újmu platí pro udané informace následující omezení ručení:

Redakce serveru Christine.cz neručí za škody, které vznikly použitím nebo nepoužitím jakýchkoli informací, uvedených v internetovém magazínu dostupném na internetové adrese http://www.christine.cz. Za eventuální škody vzniklé při otevření nebo stažení dat obsahujících počítačové viry, při instalaci nebo použití software se neručí.

Redakce serveru Christine.cz si vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat jednotlivé webové stránky, články a texty, včetně podmínek použití nebo celý online magazín bez zvláštního oznámení pozastavit či úplně zrušit jeho zveřejňování.